Klauzula zgody

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6.

Cele przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

Administrator danych

Informujemy że administratorem Państwa danych jest Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6, aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.ballaun.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Jacek Ballaun, z którym można się skontaktować telefonicznie 228104945, drogą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.ballaun.com.pl lub w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby której dane dotyczą

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będzie Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Profilowanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer  a także od podmiotów przetwarzających które w imieniu firmy Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer a także przez podmioty przetwarzające które w imieniu Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

 

Przystępując do korzystania ze stron internetowych, stanowiących własność Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer zwaną dalej A.S.O. akceptują Państwo bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki:

 1. Zawartość. Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony internetowe nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako oferta. Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące ani nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strony internetowe zawierają informacje dotyczące produktów i programów promocyjnych. Przedstawiane programy promocyjne dostępne są wyłącznie do wyczerpania zapasów samochodów objętych konkretną promocją. Zakup któregokolwiek pojazdu podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży.
 2. Dane Użytkownika.Wszelkie dane osobiste Użytkownika, przekazane do A.S.O. za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane do poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikowi. A.S.O. dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobistych, jak nakazuje natura takich informacji. A.S.O. nie będą wykorzystywać podanych przez Użytkownika danych do wysyłania jakichkolwiek nie zamówionych materiałów lub informacji, ani też nie będzie ich przekazywać lub odsprzedawać stronom trzecim bez uzyskania zgody Użytkownika. A.S.O. nie są w żaden sposób zobowiązana do kontrolowania i/lub przeglądania wszelkiej korespondencji od Użytkowników stron internetowych i nie bierze żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek sprawy związane z tą korespondencją.
 3. Prawa autorskie. Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych A.S.O. chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia A.S.O.
 4. Hiperłącza.Strona internetowa A.S.O. zawiera łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. A.S.O. nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za rzetelność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej A.S.O., odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
 5. Ograniczenie odpowiedzialnośći. A.S.O. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne uszkodzenia, powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych A.S.O., włączając w to, lecz nie wyłącznie, wszelkiego rodzaju straty lub uszkodzenia spowodowane przez zainfekowanie komputera Użytkownika wirusem lub wynikające z oparcia się na informacjach uzyskanych z tej strony internetowej. A.S.O. nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani autentyczność jakichkolwiek zawartych na stronie internetowej informacji. Strony ty oraz wszelkie zamieszczone na nich materiały prezentowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, choć informujemy że dokładamy wszelkich stara aby wszystkie informacje były aktualne.
 6. Znaki towarowe. Wszelkie pokazywane na tych stronach internetowych znaki towarowe, logo i znaki serwisowe stanowią własność Kia Motors Polska Sp. z o.o. lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody właścicieli są zabronione.

Serwis używa cookies (tzw. ciasteczka). Są to dane informatyczne (pliki tekstowe) przechowywane na dysku urządzenia użytkownika,które serwery mogą odczytać przy ponownym połączeniu. Dzięki temu można zapamiętać indywidualne preferencje użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania ich na dysku użytkownika. 

 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
2) utrzymania sesji użytkownika serwisu (jeśli użytkownik się loguje), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej stronie serwisu logować się ponownie,
3) tworzenia statystyk.

W naszych serwisach internetowych mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
1) funkcjonalne - ułatwiające korzystanie z odwiedzanych stron internetowych, np. zapamiętujące wybraną rozdzielczość;
2) uwierzytelniające - pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających logowania do serwisu;
3) podmiotów zewnętrznych - np. Google Analytics, czy Facebook do tworzenia statystyk odwiedzin stron.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na dysku urządzenia użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia i zablokować możliwość pobierania tych plików.

 Wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych stron serwisu, w szczególności wymagających logowania. Natomiast nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści.

 

 Dane statystyczne są wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego i nie są udostępniane osobom trzecim.

 1. Firma Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer, operator strony www.ballaun.com.pl, www.ballaun.pl, www.ballaun.eu, www.ballaun.com nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników serwisu.

 2. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do obsługi danego zgłoszenia oraz do celów statystycznych firmy.
 3. Na Stronie wykorzystywana może być technika „cookies”. Cookie („ciasteczko”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

 4. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem.

 5. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na Stronie jest regulowana osobnymi postanowieniami tychże stron.

 6. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze samochody dostępne od ręki

Cena: 84 900 PLN

Rocznik: 2018

Przebieg: 34 500 km

Wersja: 1.3 DIG-T N-Connecta

Pojemność skokowa: 1 332 cm3

Rodzaj paliwa: Benzyna

Moc: 140 KM

Skrzynia biegów: Manualna

Wszystkie szczegóły

Cena: 77 900 PLN

Rocznik: 2018

Przebieg: 56 000 km

Wersja: 1.2 DIG-T N-Connecta Xtronic EU6

Pojemność skokowa: 1 197 cm3

Rodzaj paliwa: Automatyczna

Moc: 115 KM

Skrzynia biegów: Automatyczna

Wszystkie szczegóły

Cena: 64 900 PLN

Rocznik: 2018

Przebieg: 69 000 km

Wersja: 1.2 DIG-T Acenta

Pojemność skokowa: 1 197 cm3

Rodzaj paliwa: Benzyna

Moc: 115 KM

Skrzynia biegów: Manualna

Wszystkie szczegóły

Cena: 48 900 PLN

Rocznik: 2016

Przebieg: 88 000 km

Wersja: 2.0 CDTI Edition

Pojemność skokowa: 1 956 cm3

Rodzaj paliwa: Diesel

Moc: 170 KM

Skrzynia biegów: Automatyczna

Wszystkie szczegóły

Cena: 34 900 PLN

Rocznik: 2008

Przebieg: 143 000 km

Wersja: 2.0 dCi SE

Pojemność skokowa: 1 995 cm3

Rodzaj paliwa: Diesel

Moc: 173 KM

Skrzynia biegów: Manualna

Wszystkie szczegóły